iFlow RP600声学多普勒流速剖面仪

 

            iFlow RP600系统是中海达完全自主设计、研发和生产的活塞式ADCP产品,也是国内第一款量产化的ADCP产品,产品综合性能达到国际先进水平。可广泛应用于海洋、河流、航道的流速、流量测验工作。